facebook   email   :שתף
 
מחשבון לבחינת התכנות פרויקט תמ”א 38
מעוניין לדעת מה הסיכוי לביצוע פרויקט תמ"א בבניין שלך?
הזן את הפרטים מטה וקבל תשובה מיידית
 

 
שווי למ"ר מכירה    homeprices.yad2.co.il
אחוז הסכמת דיירים
התחייבות הדיירים ליזם אחר
בניה על הגג
   
?הבנין נבנה לפני שנת 80
מספר קומות
מספר דירות בקומה
גודל דירות ממוצע
 
יש לבחור תשובה בכל סעיף
 
 
מחשבון הערכת סיכוי לתמ"א 38 נבנה בסיוע האדריכלים: רן גולדמן ,יאיר תורג'מן ואלון פסו והשמאי: ישראל ענבל .
מטרת המחשבון לספק אינפורמציה ראשונית בלבד לבחינת ההתכנות לקיום תמ"א 38, המשתמש מצהיר כי הוא מודע כי אין בחינה זו מהווה תחליף לבדיקה קפדנית .החברה אינה ערבה להתממשות הפרויקט בפועל והמשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו טענות או דרישות כלפי החברה
 
רוצה לדעת עוד על תמ"א 38?